top of page

HY-Valmennuksen tietosuojaseloste

laadittu 3.8.2023

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan HY-Valmennuksen (3131419–2) asiakkaiden ja markkinoinnin kohteena olevien henkilöiden henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä, säilyttämisestä, siirtämisestä ja suojaamisesta sekä rekisteröidyn oikeuksista tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa, pyytää muuttamaan tai poistamaan ne.

Henkilötietojen keräämisessä ja käsittelyssä sitoudutaan noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä kansallisia ja kansainvälisiä säännöksiä, muun muassa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa julkaisemalla päivitetyn version verkkosivuillamme. Verkkosivuston ja sen liitännäisten palvelujen jatkuva käyttö uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi. 

 

1. Rekisterinpitäjä

HY-Valmennus

Y-tunnus: 3131419–2

Postiosoite: Pirkankatu 16 B 27, 33230 Tampere

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Heikki Yhtiö

Puhelinnumero: 045 184 7777

Sähköposti: heikki@hy-valmennus.com

 

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on HY-Valmennuksen asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään harjoitusohjelmien ja valmennuspalvelun toteuttamista varten. Henkilötietoja kerätään lisäksi asiakassuhteen hallintaa ja markkinointia varten.

Tietoja käsitellään mm. palveluiden tuottamiseksi ja toimittamiseksi, laskutusta ja perintää varten.

Henkilötietoja kerätään vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen rekisterinpitäjän käyttötarpeen täyttämiseksi.

5. Mitä henkilötietoja rekisteriin kerätään? 

Asiakasrekisteriin kerättäviä tietoja ovat:

- Nimi
- Henkilötunnus
- Tarpeelliset yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoitetiedot ja laskutustiedot
- Evästeiden avulla kerättävät tiedot
- Valmennuksen sisältöön vaikuttavat tiedot, kuten asiakkaan ikä, pituus, paino, harjoitteluhistoria, mahdolliset vammat ja muut terveystiedot, joilla on vaikutusta valmennuksen sisältöön.

Asiakasrekisteri voi pitää sisällään myös muita asiakkaan antamia yksilöllisiä lisätietoja asiakassuhteesta riippuen.

 

6. Rekisterin tietolähteet

Asiakasrekisteriin kerätään tietoja pääasiassa rekisteröidyltä itseltään rekisteröidyn antaessa tietoja sähköpostitse, puhelimitse tai kasvotusten. Tietoja kerätään lisäksi verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta ja sosiaalisen median kanavista. 

Täyttäessään nettisivuilla olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta, henkilö antaa rekisterinpitäjälle suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

 

7. Evästeet

HY-Valmennuksen verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa kerätään kävijätietoja, jota voidaan yhdistää asiakasrekisteriin tallennettuihin henkilötietoihin. Tietoja kerätään esimerkiksi Googlen palveluiden (Google Analytics) avulla sekä sosiaalisen median palveluiden (Facebook, Instagram ym.) avulla. 

Verkkosivuilla vierailevista henkilöistä kerätään kävijätietoja. Nämä evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuja tai tietoa käytetyistä laitteista. Evästeet ovat kävijäkohtaisia, mutta henkilöä ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei hän ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta. Verkkosivuilla kävijä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman nettiselaimen asetusten kautta, esimerkiksi tyhjentämällä evästetiedot.

 

7. Henkilötietojen keräämisen peruste

HY-Valmennuksella on tietosuojalain edellyttämä peruste henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn, kun:

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena ja käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten.

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Henkilötietoja käytetään markkinointiin ja rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käyttämiselle. 

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei myöskään luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi sekä lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

 

9. Tietojen säilytys ja suojaus

Tietoja säilytetään rekisterissä sen ajan, joka tarvitaan tässä selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin tilattujen palveluiden tuottaminen, kirjanpitolaki tai muu lainsäädäntö sitä edellyttävät. Ulkopuolisilla henkilöillä ei ole pääsyä henkilötietoihin.

 

10. Rekisteröityä koskevat oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa: 

  • saada tieto häntä koskevien henkilötiedoista ja niiden käsittelystä;

  • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;

  • vaatia epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua sekä tietojen täydentämistä ja

  • vaatia tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Edellä mainittuja oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti HY-Valmennuksen asiakasrekisteristä vastaavan osoitteeseen heikki@hy-valmennus.com. Pyynnön esittäjää voidaan tarvittaessa pyytää vahvistamaan henkilöllisyytensä. Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän nettiselaimen asetusten kautta.

bottom of page